6. Bidragsfinansierade investeringar

När ni aktiverar investeringar finansierade med medel från icke-statliga bidragsgivare (till 100%) ska ni ange 9FINBI i frittfältet på aktiveringsblanketten. Dessa investeringar behöver vi inte ta med när vi gör vår upplåning hos RGK och vi vill inte låna upp pengar i onödan eftersom det kostar oss ränta.

Till icke-statliga bidragsgivare räknas i detta avseende bidrag från alla andra än statliga myndigheter, EU, Nordiska ministerrådet, statliga bolag och stiftelser.

Ett villkor för att ej behöva lånefinansiera investeringen är att alla utgifter som är förknippade med anskaffningen måste finansieras med bidrag. Bidrag från flera givare får läggas ihop. Om t ex 95% finansieras med icke-statliga bidrag och 5% med anslagsmedel måste således hela investeringen lånas upp. Det är därför viktigt att försöka planera investeringar så att de finansieras med antingen bidrag eller övriga medel.

Notera att undantaget endast avser icke-statliga bidrag och således ej övriga externa avgiftsintäkter.

Investeringar som görs med avgiftsintäkter vilka erhålls för uppdragsforskning eller uppdragsutbildning måste alltså fortfarande lånefinansieras.

Dessa investeringar måste vi kunna särskilja i Agresso när vi gör upplåning 2 ggr per år. Därför ska ni ange 9FINBI i frittfältet på aktiveringsblanketten.

Ni kan kontrollera om en bidragsgivare är statlig eller ej i ESV:s myndighetsregister.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela