Ekonomisk rapporteringsplan 2013

uppdaterad 2013-08-14

TERTIALRAPPORT INKL PROGNOS PER 130430
Inlämnas ek.avd: 130512
Dokument: RR per vgren, HST/HPR antal, kommentarer

TERTIALRAPPORT INKL PROGNOS PER 130831
Inlämnas ek.avd: 130913
Dokument: RR per vgren, HST/HPR antal, kommentarer

ÅRSBOKSLUT PER 131231
Brytdag Agresso: 1401?? (extern)
Inlämnas ek.avd: 1401??
Dokument: RR per vgren, kommentarer

BUDGET 2014
Inlämnas ek.avd: 13????
Dokument: RR per vgren, HST/HPR antal, kommentarer

  • Detaljerad instruktion lämnas i ek.handboken avseende varje typ av rapport.
  • RR per vgren samt HST/HPR skickas som excelfil till ekavd.
Redigera
Share Dela