10. FAQ samt informationsmaterial om modellen

Kortfattad information på 2 sidor (pdf). Lämplig att använda till lärosätets finansiärer eller internt.

 Information om tillämpad redovisningsmodell för indirekta kostnader

 

Frågor och svar om modellen, 4 sidor, framtaget av Hfr (Högskolornas forum för redovisningsfrågor)  2009-05-15.

FAQ om full kostnadstäckning och full kostnadsredovisning

 

De överenskommelser om schablonpåslag för indirekta kostnader och lokalkostnader som hittills gällt mellan lärosätena och vissa forskningsfinansiärer har sagts upp per 1 jan 2010. Information om uppsägningarna och hanteringen under 2010 har skickats till lärosätena 29 dec 2009. Det har uppkommit en del frågor kring den fortsatta hanteringen. Frågor och svar i bifogat dokument, 2 sidor:

 FAQ kring fortsatt hantering 2010-01-01.

 

Ytterligare  information kan hämtas från SUHF:s /Hfr:s hemsida.
http://www.suhf.se/web/fullkostnad.aspx

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela