7. Handel inom och utom EU

Regelverket kring moms vid handel inom och utom EU är komplicerat. Läs gärna på nedanstående länkar.

Se ESV:s handledning i moms för statliga myndigheter.

Se Skatteverkets broschyr Moms vid utrikeshandel

Exempel moms

1. BTH anordnar en konferens i Sverige

En tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är omsatt. En konferens som hålls i Sverige anses omsatt i Sverige, och ska därför beskattas här. När BTH anordnar utbildnings- och vetenskapliga evenemang, ex konferenser och seminarier, ska utgående moms ingå i priset för evenemanget. BTH fakturerar alltså med 25 % moms till samtliga kunder, utom till svenska statliga myndigheter (alltid momsfritt). När det gäller sponsring, donationer eller liknande gäller betalning mot rekvisition.

tillbaka till innehållsförteckning moms

 

Redigera
Share Dela