1. Inledning

Moms är en allmän konsumtionsskatt som även benämns mervärdeskatt. Blekinge Tekniska Högskola är momsregistrerat och har därmed skyldighet att redovisa ingående respektive utgående moms.

BTH har inte avdragsrätt för ingående moms utan vi får kompensation för den moms vi betalar. Den ingående momsen rekvireras från Skattemyndigheten i Linköping och den utgående momsen betalas till Skattemyndigheten.

Skyldighet att redovisa moms föreligger enligt ML (momslagen) i tre situationer:

  1. Moms ska redovisas till staten vid omsättning inom landet av varor och tjänster som är skattepliktiga och görs i en yrkesmässig verksamhet.
  2. Moms ska redovisas när någon gör ett sk gemenskapsintern förvärv (vid handel mellan EU-länder).
  3. Moms ska redovisas vid skattepliktig import från land utanför EU.

För att skattskyldighet för moms ska föreligga måste alla fyra nedanstående kriterier var uppfyllda:

  1. Omsättning
  2. Omsättningsland är Sverige
  3. Yrkesmässighet
  4. Skattepliktiga varor och tjänster

Observera att för att omsättning av en vara eller tjänst ska föreligga krävs att något överlåts eller tillhandahålls mot ersättning. Det finns med andra ord ett krav på prestation och motprestation. Enligt ML föreligger ingen omsättning om något överlåts utan motprestation. Detta medför att det inte utgår någon moms då en gåva eller bidrag överlämnas.  Det är därför vikigt att veta då högskolan mottar ett bidrag om detta utgör ersättning för en motprestation av något slag (då föreligger skyldighet att redovisa moms) eller om det är ett oberoende bidrag helt utan krav på motprestation (ingen skyldighet att redovisa moms).
 
Varje omsättning av vara och tjänst inom landet ska beskattas om inte omsättningen är särskilt undantagen. Tillhandahållande av varor och tjänster som ingår i högskolans myndighetsutövning, t ex protokoll och bevis, räknas dock inte som yrkesmässig verksamhet.

Mellan statliga myndigheter debiteras ingen moms. En förteckning över statliga myndigheter, det s k myndighetsregistret finns på ESV:s hemsida.

Varje år ger Skatteverket ut en momsbroschyr som kortfattat informerar om de regler och eventuella nyheter som gäller för året. Momsbroschyren samt ytterligare information finns på Skatteverkets hemsida, skatteverket

tillbaka till innehållsförteckning


 

Redigera
Share Dela