1. Kontanthantering

Fixkassa
En fixkassa används för utbetalning av diverse ersättningar till anställda och andra. Fixkassan ska inte användas till försäljningsverksamhet. Kassan ska alltid uppgå till samma belopp (inkl kvitton, rekvisitioner etc.).

Sektioner och enheter kan ha en fixkassa på max 2 000kr. Den bokförs på konto 1574, Fixkassa och aktuell org. Det bokförda saldot på kontot är alltid fast (t ex 2 000kr).

Minst 3 gånger om året, till årsbokslut och delrapporterna, ska kvittona i fixkassan bokföras och ersättas med kontanter. Däremellan får kvittona bokföras vid behov.

Kompendiekassa
Försäljning av kompendier, kopieringskort etc ska bokföras löpande på konto 1992, Kompendiekassa sektioner och enheter och aktuell org.

Kompendiekassan ska tömmas till plusgirot minst 3 gånger om året, till årsbokslut och delrapporter. Däremellan får kassan tömmas vid behov. Ekonomiavdelningen samordnar insättningen på plusgirot.

Övrigt
När fixkassan behöver fyllas på med kontanter kan en överföring göras från 1992 till 1574.

Alla kassor ska inventeras vid bokslut och inventeringsintyg ska upprättas.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela