6. Kundfakturering

Fakturering ska ske senast vid leverans av vara eller då uppdrag avslutats. Vid större uppdrag som sträcker sig över tiden bör överenskommelse göras om del- eller förskottsbetalningar från kunden.

  • Faktura tas fram i original och en kopia.
  • Kontroll görs mot underlag, följesedel, avtal eller liknande att rätt pris och övriga eventuella villkor stämmer.
  • Bokföring görs på respektive sektion mot aktuellt intäktskonto.
  • Orginalfakturan skickas till kunden.
  • Kopia 1 arkiveras tillsammans med fakturaunderlag i verifikationsnummerordning på respektive sektion/enhet.

När det gäller elektronisk faktura, BTH använder formatet SVE-faktura, är det viktigt att endast ha lite text på fakturan samt rätt referenskod.

Det får inte vara några nollrader, dvs text och sedan inget belopp på samma rad. När det är en faktura med moms och en nollrad, då stoppas fakturan. Vill man ändå ha med mycket text, får man skicka en bilaga till fakturan med vanlig postgång.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela