5. Lönepålägg externa uppdrag

För att erhålla full kostnadstäckning för lönekostnaderna ska bruttolön, LKP och semesterlön ingå i utfakturerad/kalkylerad lönekostnad.

Pålägget på bruttolönen är 69,5 %.

Pålägget beräknas enligt nedan:

Bruttolön 100 kr/tim

Timpriset blir:

Bruttolön                      100
LKP (50 %)                    50
Semesterlön (13 %)      13
Soc avg sem.lön             6,5
Summa                      169,5

 

Exempel:

Om lönekostnaden är 20 000 kr blir pålägget 20 000 x 69,5% = 13 900. Totalt 20 000 + 13 900 =

33 900.

tillbaka till innehållsförteckning

Redigera
Share Dela