3. Momssatser

25 % moms
Är den generella momssatsen som gäller på de flesta varor och tjänster. T ex:

 • bilparkeringsavgifter
 • konsultuppdrag
 • kopieringskort
 • uppdragsutbildning
 • porto
 • konferensavgifter
 • annonsering i icke periodiska publikationer samt i allmänna nyhetstidningar

12 % moms

 • livsmedel
 • hotellkostnader/rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande
 • camping
 • kostnader för telefon, tv, tvätt och parkeringsplats etc i samband med hotell eller camping
 • liftkort
 • konstverk som konstnären säljer själv
 • serveringstjänster samt mat och dryck som förtärs på restauranger mm 

6 % moms

 • allmänna nyhetstidningar
 • böcker och tidsskrifter
 • taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige
 • teater- och biobiljetter
 • konserter
 • entré till idrottsevenemang samt utövande av densamma om denna bedrivs i bolagsform

0 % moms

 • kompendier tillverkade av oss som köps av studenter och som är ett led i utbildningen
 • utbildning som är anslagsfinansierad och berättigar till studiemedel
 • uthyrning av lokaler, rum och lägenheter (andrahandsuthyrning)
 • entré till idrottsevenemang eller utövning av idrottslig verksamhet om den tillhandahålls av stat, kommun eller allmännyttig ideell förening
 • upplåtelse av rum/lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex studentrum och gästforskarbostad
 • annonsering i periodiska publikationer (minst 5 nummer per år utges)
 • tryckkostnader för momsfria publikationer

Påläggsmoms kallas den moms som läggs på priset på en vara/tjänst. Marginalmoms kallas den moms som dras ifrån priset inkl. moms.

 Påläggsmoms  Marginalmoms
 25%  20%
 12%  10,71%
 6%  5,66%

När du tar betalt ska du lägga moms på hela beloppet. I detta inräknas förutom själva varans eller tjänstens pris även andra statliga skatter eller avgifter såsom tull, accis och reklamskatt. På så sätt kan det bli skatt (moms) på skatten.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela