Organisatorisk enhet

Begreppet org visar den organisatoriska hemvisten (kostnadsställe) för en transaktion och anges i kontofält 2. Kontering på org är obligatorisk för alla transaktioner i kontoklass 1-9. Konteringsbart på 3 eller 4 positioner. Varje kostnadsställe inom högskolan har endast en ansvarig person som följer den ansvarsfördelning som har fastslagits.

Begreppet org är uppbyggt enl nedan struktur:

1:a position
2:a position
3:e position
4:e position
2
0
1
9
anger fält i konteringssträngen
anger kostnadsställe tillsammans med 3:e positionen
frivillig underorg - kan användas vid budgetdelegering eller behov av särredovisning

 

tillbaka till redovisningsplan

Redigera
Share Dela