Redovisningsplan

Redovisningsplanens struktur

Redovisningsplanens struktur ska underlätta framtagandet av olika dokument till externredovisningen, t ex årsredovisning, miljö- och motpartsredovisning. Den ska också klara det interna behovet av uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat.

Redovisningsplanen består av en kontoplan och en objektplan. Kontoplanen avser i huvudsak den externa redovisningen medan den interna redovisningen i huvudsak återfinns i objektplanen. Kontoplanen är i princip utformad efter samma principer som den statliga baskontoplanen. Objektplanen har utformats efter BTH:s behov av ekonomisk information på olika nivåer.

BTH:s konteringssträng består av sju fält, varav det första tillhör kontoplanen och resterande sex tillhör objektplanen.

Klicka på resp. begrepp för att läsa mer och hämta hem aktuella kodplaner.

Fält 1
Fält 2
Fält 3
Fält 4

Fält 5

Fält 6
Fält 7
Fält 8

Konto

Budgetkonton

Org

Verksamhet

Vgren

Anv

Anl

Motpart

Akronym

 

Redigera
Share Dela