Rekvisition av medel

Rekvirera eller fakturera?
Bidrag rekvireras och intäkten bokförs först när inbetalningen kommer.
Uppdrag däremot fakturerar vi och dessa intäktsförs när fakturan bokförs.

Moms?
Bidrag är inte momspliktigt.

Uppdrag faktureras inkl moms. (Obs! ingen moms på fakturor till andra myndigheter).

Klassificering i balans- och resultaträkning
På grund av det ökade kravet på avstämning mellan myndigheter krävs det att vi klassificerar våra fordringar/skulder och intäkter/kostnader på samma sätt. Om vi fakturerar ett bidrag ligger det som kundfordran istället för upplupen bidragsintäkt vid årsskiftet och vi får problem när vi ska stämma av med en statlig motpart.

Rekvisitionsmall
Mallen kan användas när ni rekvirerar bidrag. Mallen är gjord för att kopieras på brevpapper, (då kommer både logga och adress med) och den går bra att skicka med fönsterkuvert.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela