9. Samfinansiering

Samfinansiering i den bidragsfinansierade verksamheten kan vara antingen en beslutad användning av anslaget eller bestå av den differens som ev uppstår mellan de indir. kostn finansiären godkänner och de indir. kostn vi bokför på kostnadsbäraren enl RIK-modellen.

I den bidragsfinansierade verksamheten ska samfinansieringen bokföras och återrapporteras i ÅR.

tillbaka tilll innehållsförteckning

Redigera
Share Dela