4. Sociala avgifter 2015

Den sociala avgiften för 2015 är 50% (avrundat).

Arbetsgivarverket, Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter i procent av utbetald lön. Siffror inom parentes avser föregående år.


Lagstadgade arbetsgivaravgifter
31,420 (31,420)

Genomsnittlig avtalsförsäkringspremie
10,166 (10,073)

Avgift individuell ålderspension inklusive löneskatt
3,107 (3,107)

Avgift kompletterande ålderspension inkl. löneskatt (Kåpan)
2,485 (2,485)

Avgifter partsorgan, trygghetsstiftelsen, utvecklingsrådet
0,300 (0,300)

Medlemsavgift arbetsgivarverket
0,085 (0,085)

Lokalt aktivt omställningsarbete
0,300 (0,300)


Summa sociala avgifter
47,86 (47,77)

Semesterlönetillägg
2,000 (2,000)


Summa sociala avgifter inkl. semesterlönetillägg
49,86 (49,77)Avgifter och skatter för anställda i vissa åldersgrupper:
(exkl genomsnittlig avtalsförsäkringspremie)
Anställda som ännu inte fyllt 26 år Totalt  15,49% (15,49%) .
Födda 1938-1949: totalt 10,645% (10,645%.)
Födda t o m 1937: totalt 0,435% (0,435%.)

tillbaka till övrigt

 


 


Redigera
Share Dela