4. Undantag

I normalfallet har vi rätt att få kompensation för hela den debiterade momsen. Det finns dock undantag. Se nedan för de vanligast förekommande undantagen.

Bilar
Vid köp av personbil får vi inte kompensation för moms. Som personbil räknas även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3500 kg. Däremot kompenseras erlagd moms som avser driftkostnader för bilen, exempelvis service, reparation, besiktning, utrustning och tillbehör.

Vid leasing och korttidshyra av personbil har vi kompensationsrätt för halva momsen oavsett leverantör. Innehåller fakturan även andra särredovisade kostnader har vi kompensationsrätt för hela momsen, exempelvis bensin, torkarblad och kylarvätska.

Representation
Vid representation gäller speciella regler. Hela momsbeloppet är inte alltid avdragsgillt . Se representation för information om beloppsgränser mm.

Blandade momssatser
Det är den tjänst eller vara som kunden faktiskt efterfrågar som styr vilken momssats som ska debiteras. Säljer vi en utbildning till Växjö Kommun och kostnaden för resa tillkommer så är det utbildningstjänsten som Växjö efterfrågar och inte resetjänsten. Därmed ska du lägga på 25 % moms på fakturan. Det kan dock finnas fall då vi erhåller en faktura där olika momssatser är debiterade på samma faktura, t ex då hotell fakturerar 12 % moms på rummet och 25% moms på maten.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela