Verksamhet

Ny verksamhetsstruktur införs fr o m 2012-01-01. Det gamla begreppet vsh delas i vsh och vgren. Detta för att vi ska få ytterligare möjligheter att följa upp resultatet och klara utökade krav på redovisningen.

Redovisning på begreppet vsh görs för att klara det interna behovet av uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat och anges i fält 3. Kontering på vsh är obligatorisk för alla transaktioner i kontoklass 3-9. 5 positioner används i alla serier.

Verksamhetskodens struktur är uppbyggd enligt nedan:

1:a position anger serie:

1 = direkta kostnader - gem serie

2-8 = direkta kostnader - egna serier

9 = indirekta kostnader - gem serie

2-5:e position är löpnummer.

1. Verksamhetskodernas serier

1.1 Serie 1

Denna serie är avsedd för kärnverksamheten. Här bokför vi alltså direkta kostnader/intäkter på vsh-koder som är gemensamma för hela BTH.

Nyupplägg och andra uppdateringar ansvarar ekonomiavdelningen för.

Verksamhetsplan serie 1_2013 (uppdaterad 2013-01-23)

1.2 Serie 2-8

Sektionernas egna serier för kärnverksamheten enl följande plan:

2* = MAM, 3* = DSN, 4* = HAL, 5* = ING, 6* = COM, 7* = INO

Nyupplägg och andra uppdateringar ansvarar resp sektion för.

För manual nyupplägg se projektregister. (länk och manual kommer).

1.3 Serie 9

Denna serie är avsedd för stödverksamheten. Här bokför vi alltså indirekta (gemensamma) kostnader.

Vsh-koder som börjar på 90* är gemensamma för hela BTH.

Vsh-koder som börjar på 91*-99* är vikta för de centrala enheterna.

Nyupplägg och andra uppdateringar ansvarar ekonomiavdelningen för.

Verksamhetsplan serie 9_2013  (uppdaterad 2013-01-23)

2. ladokkoder

Undantag från strukturen har gjorts för vsh-koder baserade på LADOK-koder. Här används LADOK-koden som är en kombination av bokstäver och siffror (6 positioner).

tillbaka till redovisningsplan

Redigera
Share Dela