3. Vidarefakturering

När det gäller vidareförsäljning/fakturering av kostnader hanteras detta på 2 olika sätt beroende på motpart:

  1. Momsregistrerat företag eller myndighet: ska enligt Skatteverket ses som köp och försäljning. Vi drar av ingående moms och bokför på kostnadskonto precis som vilket köp som helst. När vi vidarefakturerar lägger vi på 25% moms på kostnaden oavsett om de fakturor vi får innehåller reducerad moms eller t o m ingen moms alls. Om motparten är en statlig myndighet blir det endast kostnaden som vidarefaktureras. (Ingen moms mellan myndigheter.) Konteringen på vidarefaktureringen kan vara intäktskonto 342* samt utg moms 2571.

  2. Personal, privatpersoner etc: om Högskolan gör rena utlägg för andra, ska hela utlägget inklusive momsen på fakturan, bokföras som en fordran i balansräkningen (konto 1577). Ingen momsfordran bokförs. I samband med fakturering utjämnas kontot då utlägget debiteras. Ska Högskolan stå för viss del av kostnaden får beloppet delas upp så att Högskolans del bokförs som vanligt inkl momsbokföring och utlägget bokförs mot balansräkningen.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela