Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i teletransmission

Diarienummer: 53-97

Sista ansökningsdag: 01/14/1998

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson: Benny Lövström

Tjänsten tillsatt med: Abbas Mohammed

Antal sökande:

Beslutsdatum: 12/30/1998


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har läsåret 1997/98 drygt 2 000 studenter och drygt 200 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid Högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskningsverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl a åtta utbildningsprogram med magisterexamen, god forskningsverksamhet och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle.

Under förutsättning att tjänsten inrättas ledigförklaras, med placering vid institutionen för signalbehandling i Ronneby, en tjänst som:

Universitetslektor i teletransmission

Ref.nr. 53-97

Institutionen för signalbehandling bedriver grundutbildning inom bl a signalbehandling, elektronik, mätteknik, digitalteknik, reglerteknik, industriell automation och akustik. Undervisning ges såväl på kandidat- och magisterprogram inom ingenjörsutbildning som på 2-åriga teknikerutbildningar. Institutionen bedriver omfattande forskning och forskarutbildning i tillämpad signalbehandling, främst inom områdena talkvalitetsförbättring, mikrofonarrayer, aktiv buller- och vibrationsreglering, hydroakustik, telekommunikation (transmission) samt detektering och klassificering.

Arbetsuppgifter

Undervisning inom institutionens ämnesområde såsom beskrivits ovan. Med undervisning avses bl a lektioner, laborationer, handledning av projekt och kursutveckling. Då vi står inför en utbyggnad av vår profilerade forskning i tillämpad signalbehandling, med anledning av KK-stiftelsens långsiktiga satsning, kommer utrymme för forskning inom detta profilområde att finnas. Även gemensamt institutionsarbete ingår i tjänsten.

Önskvärda kvalifikationer

För behörighet till tjänst som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen och pedagogisk skicklighet, ( 4 kap 10§ högskoleförordningen). Sökande bör ha undervisningserfarenhet från högskoleutbildning och gärna även industrierfarenhet. Erfarenhet av mikroprocessorer och signalprocessorer är en merit. Då undervisning på engelska kan förekomma är även goda kunskaper i engelska meriterande.

Tillträde: Omgående.

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar lämnas av: Prefekt Benny Lövström, tel. 0457-78719, epost: Benny.Lovstrom@isb.hk-r.se. Facklig företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457 - 787 13

Ansökan,

med ref nr 53-97, åtföljd av en av den sökande kortfattad skriftlig redogörelse för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, meritförteckning, betygsavskrifter, vetenskapliga publikationer och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ställs till Rektor, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, i tre fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda senast 1998-01-14.

Redigera
|