Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Chef för studerandeavdelningen

Diarienummer: 07685

Sista ansökningsdag: 11/26/2007

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Förvaltning (FOR)

Kontaktperson: Sven-Ove Nilsson

Tjänsten tillsatt med: Riita Mettälä

Antal sökande: 12

Beslutsdatum: 02/01/2008


Ledigkungörelse 2007-11-02

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har rätt att utfärda forskarexamen inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

HÖGSKOLAN SÖKER FÖR TILLTRÄDE SNARAST MED PLACERING VID FÖRVALTNINGEN I KARLSKRONA
CHEF FÖR STUDERANDEAVDELNINGEN

Refnr 07685

Avdelningschefen är direkt underställd Högskolans förvaltningschef. Befattningen är inledningsvis ett vikariat, men övergår sannolikt i en tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter:

Avdelningens arbete innebär

  • att ta fram underlag till verksamhetsberättelse, budget och bokslut avseende grundutbildningen.
  • att ansvara för antagning av studenter till Högskolans program och kurser, dokumentation av studieresultat samt utfärdande av examina. Detta innebär behörighetsbedömning, meritvärdering, inplacering i urvalsgrupper samt ansvar för studiedokumentationssystemet LADOK.
  • att ansvara för Högskolans gemensamma studievägledning, genomförandet av högskoleprov samt ge råd och stöd till övriga medarbetare i organisationen rörande administrativa utbildningsfrågor.

Som chef

leder Du verksamheten på avdelningen som förutom Dig själv består av tio personer.

förväntas Du att för Högskolan utveckla de gemensamma administrativa processerna inom Ditt ansvarsområde.

Önskvärda kvalifikationer:

Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper men ställer givetvis också krav på utbildning och erfarenhet. Du skall ha akademisk examen och helst några års erfarenhet av arbete med liknande frågor inom universitet/högskola. Meriterande är juridisk examen eller juridisk erfarenhet. Praktisk erfarenhet av olika administrativa system såsom LADOK, NyA etc samt god IT-kompetens är också meriterande.

Viktiga egenskaper är serviceanda, förmåga att ta initiativ, noggrannhet samt att kunna arbeta i team. Att Du kan arbeta självständigt och har goda egenskaper att leda och motivera människor är en självklarhet.

OMFATTNING: Heltid.

FÖR MER INFORMATION: Vill Du veta mer om anställningen är Du välkommen kontakta förvaltningschef Sven-Ove Nilsson, tel. 0455-385095. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Ansökan skall innehålla:

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och övriga handlingar som Du önskar åberopa

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 26 november 2007.


Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|