Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i litteraturvetenskap

Diarienummer: 02401

Sista ansökningsdag: 03/27/2002

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IHS

Kontaktperson: Bengt Aspvall

Tjänsten tillsatt med: Cecilia Lindhé

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/19/2002


LEDIGKUNGÖRELSE

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3500 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter.

Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Doktorand i litteraturvetenskap

(refnr 02401)

med placering vid Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap.

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i institutionens forskningsprojekt samt undervisning inom institutionens verksamhetsområde och/eller gemensamt institutionsarbete.

Forskningen vid Blekinge Tekniska Högskola bedrivs inom profilområdena tillämpad IT respektive utveckling av näringsliv och samhälle. Doktorandtjänsten är knuten till forskningsprojektet IT och humaniora som studerar sambandet mellan teknik, särskilt den nya informationsteknologin, och litteratur, kultur och media generellt. Forskningen på den ledigförklarade doktorandtjänsten skall dels vara inriktad på att undersöka hur den moderna informationsteknologin tematiseras i samtida svensk litteratur, dels hur den påverkar denna formellt samt beakta frågor som rör modernitet och genus.

Behörighet: För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer: Forskningsplan och forskningsmeriter inom ovanstående område samt dokumentrad pedagogisk erfarenhet.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta tf prefekt Bengt Aspvall, tel 0455-385378. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet), tfn 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Tidigaste tillträdesdag

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar. Välkommen med Din ansökan märkt med ref.nr senast den 27 mars 2002. Skicka ansökan till: Registrator,Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-385000, Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|