Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Postdoktor I maskinteknik med inriktning mot innovativ produktutveckling

Ledigkungörelse 09/12/2014

Diarienummer: BTH 3.1.5-0226-2014

Sista ansökningsdag: 10/06/2014

Varaktighet: 2 år

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Institutionen för maskinteknik (TIMA)

Kontaktperson: Mats Walter

Tjänsten tillsatt med: Alessandro Bertoni

Antal sökande:

Beslutsdatum: 11/21/2014


Blekinge Tekniska Högskola söker

Postdoktor I MASKINTEKNIK MED INRIKTNING MOT innovativ produktutveckling

till BTH, Blekinge Tekniska Högskola

med för närvarande placering vid institutionen för maskinteknik i Karlskrona

Diarienr BTH 3.1.5-0226-2014

 

Arbetsuppgifter: I huvudsak delta i forskningsprojekt inom institutionens forskningsområde samt initiera nya projekt. Viss undervisning, exempelvis inom produktutveckling och produkt-tjänstesystem.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärligdoktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare gör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs:

 • Avlagd doktorsexamen inom maskinteknik eller motsvarande

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna: Som bedömningsgrund skall gälla vetenskaplig skicklighet i första hand och pedagogisk i andra hand. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Särskilt meriterande är:

 • Dokumenterad erfarenhet av industrinära forskning
 • Dokumenterad erfarenhet av internationella forskningsprojekt (forskning och projektledning)
 • Goda kunskaper om kunskapsbaserade ingenjörsmetoder och dess applikationer
 • Goda kunskaper inom modell- och värdedriven produktutveckling
 • Goda kunskaper inom Business Process Re-engineering och Product Lifecycle Management

Tillträde:

15 oktober 2014 eller efter överenskommelse.

Omfattning:

100% under 24 månader.

Ansökan:

 • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
 • Meritsammanställning (CV), publikationslista och ev. avhandling
 • Kopior av betyg och examensbevis
 • Översikt av forskningsinsatser och forskningsplan (1-2 sidor)
 • Övrigt den sökande önskar åberopa

 

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar (eller digitalt).

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 2014-10-06.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000.  E-post: diarium@bth.se

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta professor Tobias Larsson, tel. 0455-385525, tobias.larsson@bth.se eller prefekt Mats Walter, tel. 0455-385508, mats.walter@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av landets mest profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH erbjuder en stor bredd av utbildningar inom teknikområdet men även utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi.  BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. BTH har idag ca 5 100 registrerade studenter, 470 anställda och finns i Karlskrona och Karlshamn.

Välkommen med din ansökan

Blekinge Tekniska Högskola, Registrator, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-38 50 00

Fax: 0455-38 50 57

E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|