Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Projektkoordinator

Diarienummer: 99656

Sista ansökningsdag: 01/10/2000

Varaktighet: tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IAR

Kontaktperson: Bo Helgeson

Tjänsten tillsatt med: Anita Carlsson

Antal sökande:

Beslutsdatum: 03/20/2000


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3 000 studenter och 350 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Forskningsandelen är den högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Den huvudsakliga verksamheten vid institutionen för arbetsvetenskap består av forskning samt forskarutbildning. Inom institutionen finns det två ämnen med var sin professur: - arbetsvetenskap med inriktning mot IT, och IT och genusforsknng. Institutionen ansvarar för magisterprogrammet Människor, Datateknik och Arbete (MDA). Programmet har en tvärvetenskaplig uppläggning där studenterna läser ämnena arbetsvetenskap och datavetenskap i lika stor omfattning. Uppläggningen av undervisningen kännetecknas av integration av ämnena och en problembaserad, projektorienterad pedagogisk ansats. Utbildningsprogrammet MDA samspelar nära den forskning och forskarutbildning som utförs i arbetsvetenskap.

För mer information besök gärna Högskolan Karlskrona/Ronneby hemsida www.hk-r.se.

Högskolan ledigförklarar, med placering vid institutionen för arbetsvetenskap i Ronneby, en anställning som:

Projektkoordinator

Refnr 99656

Arbetsuppgifter: Vår institution står inför stora och spännande utmaningar. Bland de viktigaste uppgifterna vi står inför hör fortsatt uppbyggnad av institutionens organisation samt att utveckla och förankra kontakterna med näringsliv, samhälle och forskningsfinansiärer. Nu söker vi en projektkoordinator som kommer att få en betydelsefull roll i det fortsatta utvecklingsarbetet och vars viktigaste arbetsuppgifter kommer att bli:

· att hålla i kontakter med forskningsfinansiärer, medverka vid ansökningar, uppföljningar och redovisningar av projekt

· att utveckla och administrativt arbeta med forsknings- och utbildningsprojekt inom institutionens ämnesområden

Önskvärda kvalifikationer är högskoleutbildning och stor praktisk erfarenhet av arbete med olika slags utvecklingsprojekt. Förtrogenhet med motsvarande arbetsuppgifter inom högskolor eller universitet är meriterande. Viktigt är också erfarenheter av att knyta, upprätthålla och utveckla olika slags företagskontakter.

Vi fäster stor vikt vid sådana personliga egenskaper som förmåga att ta initiativ, noggrannhet, att ta kontakter med människor i olika organisationer, att kunna arbeta i team och att driva projekt framåt. Det handlar också om att vara resultatinriktad och ha förmåga att se de möjligheter som finns i olika situationer.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

Kompletterande upplysningar lämnas av:

Prefekt Bo Helgeson, tel 0457-385558. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (OFR) tel 0455-385430.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Ansökan,

med ref nr 99656, åtföljd av meritförteckning, betygsavskrifter och övriga handlingar som den sökanden önskar åberopa, ställs till Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, i två fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda senast 2000-01-10.

Redigera
|