Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i folkhälsovetenskap

Diarienummer: 06465

Sista ansökningsdag: 10/25/2006

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Sektionen för hälsa (HAL)

Kontaktperson: Ewy Olander

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten.

Antal sökande:

Beslutsdatum: 06/11/2008


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 6000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

HÖGSKOLA SÖKER

DOKTORAND I FOLKHÄLSOVETENSKAP

med placering vid Sektionen för Hälsa

Refnr 06465

ALLMÄNT:

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i sektionens forskningsprojekt samt undervisning inom sektionens verksamhetsområde och/eller gemensamt sektionsarbete. Vid BTH pågår en uppbyggnad av forskning inom Hälsa och IKT (Informations- och kommunikationsteknologi). En tvärvetenskaplig forskargrupp har bildats med fokus på Hälsotorg och IKT. I linje med denna utveckling vill Sektionen för hälsa förstärka forskningen inom Vårdvetenskap och Folkhälsovetenskap.

BEHÖRIGHET:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller är på gång att bli antagen till forskarutbildning.

ÖNSKVÄRDA KVALIFIKATIONER:

Magisterexamen i folkhälsovetenskap. Forskningsinriktning inom hälso- och sjukvård med fokus på praktiskt hälsoarbete och IT. Erfarenhet från arbete på Hälsotorg.

TILLTRÄDE: Efter överenskommelse.

LÖN: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

FÖR MER INFORMATION:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Ylva Hellström, tel 0455-385415, ylva.hellstrom@bth.se eller universitetslektor Ewy Olander,

tel 0455-385413, ewy.olander@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Thomas Eggers (TCO), tel 0455-385419.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 25 oktober 2006.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.s

Redigera
|