Blekinge Tekniska Högskola - BTH

En doktorand i Datorsystemteknik/One PhD student position in Computer Systems Engineering

Ledigkungörelse 03/04/2010

Diarienummer: Diarienr 422-0150-2010

Sista ansökningsdag: 03/25/2010

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Conny Johansson

Tjänsten tillsatt med: Syed Muhammad Zeeshan Iqbal

Antal sökande: 14

Beslutsdatum: 01/19/2011


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010 kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. Besök gärna vår webbplats www.bth.se. 

Blekinge Tekniska Högskola söker

En doktorand i Datorsystemteknik/One PhD student position in Computer Systems Engineering

med placering vid Sektionen för datavetenskap och kommunikation i Ronneby t o m 2010-06-30. Med placering i Karlskrona fr o m 2010-07-01. 

(Diarienr 422-0150-2010) 

For an English version of this advertisement, see below. 

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med Banverket, och forskningsarbetet avser praktiskt relevanta och tillämpbara frågeställningar såväl som teoretiska aspekter. En stor del av kontakterna med Banverket kommer att ske på svenska, så en ambition att lära sig svenska är en förutsättning för ej svensktalande sökande. Som en del i tjänsten ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå. 

Inom projektet kommer vi att studera algoritmer och metoder för dynamisk omplanering av tågtrafik när det inträffar störningar och förseningar i den ordinarie tidtabellen. För att möjliggöra effektiv och snabb exekvering av algoritmerna kommer vi främst att undersöka hur parallella program och multicoreprocessorer kan användas. För mer information om projektet, se http://www.bth.se/com/effektivomplanering.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön

För BTH:s doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mera information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta projektledare Dr. Johanna Törnquist Krasemann, Johanna.Tornquist@bth.se, professor Håkan Grahn, Hakan.Grahn@bth.se, 0457-385820 eller sektionschef Conny Johansson, Conny.Johansson@bth.se, 0457-385824. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Ansökan ska innehålla:

-          Uppgift om tidigaste tillträdesdag

-          Styrkt meritsammanställning

-          Kopior av betyg och examensbevis

-          Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.
 
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 25 mars 2010.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

One PhD student position in Computer Systems Engineering (registration number 422-0150-2010)

Description of the PhD Position

The research will be conducted in close collaboration with the Swedish Rail Administration (Banverket), and it will address practically relevant and applied challenges as well as theoretical aspects. A significant portion of the contacts with the Swedish Rail Administration is done in Swedish, so an ambition to learn Swedish is a prerequisite for applicants who do not speak Swedish. The position includes teaching on both basic and advanced levels.

Within the project we will study algorithms and methods for dynamic rescheduling of train traffic when disturbances and delays occur in the regular timetable. In order to achieve efficient and fast execution of the algorithms, we will primarily focus on how parallel programs and multicore processors can be used. For more information about the project, see http://www.bth.se/com/effektivomplanering.

Appointment

Only persons who are being admitted or already have been admitted to postgraduate studies at an institution of higher education may be appointed to the position.

Commencement

To be agreed.

Salary

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the student progresses through the program.

Contact persons who can provide further information about the position

Project leader Dr. Johanna Törnquist Krasemann, Johanna.Tornquist@bth.se, Professor Håkan Grahn, Hakan.Grahn@bth.se, +46 (0)457 385804, or Head of Department Conny Johansson, Conny.Johansson@bth.se, +46 (0)457 385824. Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)457 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)455 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se.

The application should include the following:

-          The earliest date on which the position can be taken up

-          CV

-          Certified copies of certificates and diplomas

-          All documents in duplicate

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

Please submit your application, marked with a registration number, by March 25th, 2010 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona, Sweden. Telephone +46 (0)455-385000. Fax +46 (0)455-385057. E-mail: diarium@bth.se.

 

 

 

 

Redigera
|