Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Programmerare

Diarienummer: 06612

Sista ansökningsdag: 02/14/2006

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Förvaltning (FOR)

Kontaktperson: Leif Lagebrand

Tjänsten tillsatt med: Per Holmberg

Antal sökande: 11

Beslutsdatum: 03/01/2006


Ledigkungörelse 2006-01-24

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 6000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

Högskolan söker

Programmerare

med placering i ”Kontoprojektet” vid Högskolans Förvaltning

(refnr 06612)

Arbetsuppgifter:

Programmering av administrativa system för studenter och personal i plattformen IBM/Lotus Notes/Domino.

Önskvärda kvalifikationer:

Erfarenhet av programmering i minst två år samt kunskaper i Domino-plattformen, Web Services, relationsdatabaser och webbteknik. Färdigheter i programmeringsspråket Java är nödvändiga och kunskaper i Lotusscript är meriterande.

VARAKTIGHET: 2006-03-01--12-31.

OMFATTNING: Heltid.

För mer information:

Vill Du veta mer om anställningen är Du välkommen kontakta Leif Lagebrand, tel. 0455-385104 eller leif.lagebrand@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720, och Monika Nilsson (TCO), 0455-385440.

Ansökan skall innehålla:

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och övriga handlingar som Du önskar åberopa

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar. Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast 14 februari 2006.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|