Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Amanuenser

Diarienummer: 00513

Sista ansökningsdag: 04/30/2000

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser:

Sektion/enhet: IEM

Kontaktperson: Eva Wittbom

Tjänsten tillsatt med: Mikael Gustavsson

Antal sökande:

Beslutsdatum: 06/13/2000


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3000 studenter och 350 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Institutionen för ekonomi och management har en samhällsvetenskaplig och särskilt företagsekonomisk inriktning med fokus på IT-frågor. Ambitionen är att skapa gränsöverskridande samverkansformer såväl mellan olika ämnen som mellan grundutbildning och forskning. Likaså är samspelet med organisationer i det omgivande samhället högt prioriterat. Institutionens placering i kunskapscentret Soft Center i Ronneby är också ett uttryck för denna ambition.

Högskolan söker

Amanuenser 20-50 %

Företagsekonomi, nationalekonomi och handelsrätt

(ref.nr 00513)

med placering vid institutionen för Ekonomi och Management i Ronneby

Arbetsuppgifter:

I tjänsten ingår laborationshandledning, medverkan i undervisning, forskning samt institutionsadministrativt arbete.

Behörighet:

För behörighet till tjänst som amanuens krävs att den sökande är antagen till grundläggande högskoleutbildning.

Önskvärda kvalifikationer:

Kandidatexamen

Tillträde:

2000-08-01.

Förordnande:

För amanuenstjänster gäller att anställning sker på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Tjänsten skall fullgöras parallellt med studier.

Lön:

Högskolan tillämpar en enhetlig lönetrappa för Högskolans amanuenser.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

För mer information

Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta Studierektor Eva Wittbom, tel. 0457-385604, email: eva.wittbom@iem.hk-r.se . Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

Välkommen med din ansökan märkt med refnr 00513 senast den 30 april 2000

Postadress:

Registrator,

Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455 - 38 50 00

Fax: 0455 - 38 50 57

E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|