Blekinge Tekniska Högskola - BTH

2 amanuenser

Diarienummer: 01513

Sista ansökningsdag: 02/21/2001

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser:

Sektion/enhet: ITS

Kontaktperson:

Tjänsten tillsatt med: Fernand L Le Roux, Marcus Numminen, David Erman

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 03/15/2001


Ledigkungörelse 2001-02-01

Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3500 studenter och 370 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

2 AMANUENSER, 25-50 %

med placering vid institutionen för telekommunikation och signalbehandling i Ronneby

(ref nr 01513)

Arbetsuppgifter: I anställningarna ingår framförallt undervisning och institutions-administrativt arbete såsom schemaläggning och vägledning av studenter i samråd med programansvarig. Undervisningen innebär företrädesvis handledande av laborationer och projekt samt genomförande av övningar. Även medverkan i forskningsprojekt kan ingå.

Önskvärda kvalifikationer: Sökande till anställningarna skall ha genomgått minst årskurs 2 på Dataingenjörsprogrammet, Telekommunikationsprogrammet, Data/Telekommunika-tionsprogrammet eller motsvarande, eller ha påbörjat Magisterprogrammet i elektroteknik. Anställningarna kräver goda kunskaper inom institutionens ämnesområde samt en utåtriktad läggning och ett pedagogiskt intresse.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Förordnande: Förordnande sker på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Tjänsten skall fullgöras parallellt med studier.

Lön: Högskolan tillämpar en enhetlig lönetrappa för amanuenser.

För mer information: Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta grundutbildningsansvarig Benny Lövström, tel 0457-385704, 0708-878719, e-post: benny.lovstrom@its.hk-r.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720, e-post: mikael.asman@its.hkr.se och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430, e-post: lis-marie.lindquist@ihn.hk-r.se.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 21 februari 2001.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|