Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i programvaruteknik

Diarienummer: 98311

Sista ansökningsdag: 03/27/1998

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IDE

Kontaktperson: Olle Lindeberg

Tjänsten tillsatt med: Caroline Johnsen

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/01/1998


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har läsåret 1997/98 drygt 2 000 studenter och drygt 200 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv samverkan med samhälle och näringsliv. Det förutsätts därför att samtliga lärare och forskarhandledare vid Högskolan, även inom icke-tekniska discipliner, är beredda att i sin undervisnings- och forskningsverksamhet tillämpa informationsteknologi och att bidra till att utveckla samarbete med näringsliv och samhälle. Högskolan har efter en intensiv uppbyggnadsfas kunnat etablera sig som ett attraktivt lärosäte med bl a åtta utbildningsprogram med magisterexamen, god forskningsverksamhet och en dokumenterad positiv påverkan på näringsliv och samhälle.

Under förutsättning att tjänsten inrättas ledigförklaras, med placering vid institutionen för datavetenskap och ekonomi i Ronneby, en tjänst som:

Adjunkt i programvaruteknik med placering i Ronneby.

Ref.nr 98311

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår undervisning i programvaruteknik, främst i form av handledning och undervisning

på projektkurser.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs kandidatexamen i programvaruteknik.

Tillträde: Omgående.

Omfattning: 100 % av en heltidstjänst.

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar lämnas av: universitetsadjunkt Olle Lindeberg, tel. 0457-787 66, eller Jenny Gavuzzi Roos, tel. 0457-787 52. Facklig företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-787 13.

Ansökan, med ref nr 98311, åtföljd av meritförteckning, betygsavskrifter och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, ställs till Rektor, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA, i två fullständiga exemplar, och skall vara registrator tillhanda

senast 1998-03-27.

Redigera
|