Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Projektledare inom affärsutveckling, innovation och entreprenörskap

Ledigkungörelse 10/06/2009

Diarienummer: 09674

Sista ansökningsdag: 10/27/2009

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: BTH Innovation (INO)

Kontaktperson: Anders Nilsson

Tjänsten tillsatt med: Charlott Clementz

Antal sökande: 34

Beslutsdatum: 01/13/2010


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Besök gärna vår webbplats www.bth.se. Forskningen sker i samverkan med näringslivet och andra forskare internationellt.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Projektledare inom affärsutveckling, innovation och entreprenörskap

med placering vid enheten BTH Innovation i Ronneby t o m 2010-06-30. Fr. o. m. 2010-07-01 med placering i Karlskrona. 

Ref.nr 09674 

Bakgrund

BTH Innovation är en nyligen inrättad enhet vid högskolan. Vår uppgift är att stimulera och stödja entreprenörskap och innovation bland studenter, forskare och lärare samt att utveckla och tydliggöra högskolan roll i det regionala innovationssystemet. Arbetet organiseras i två huvudsakliga verksamhetsgrenar, Wi.se respektive BTH Business Lab.

Inom Wi.se genomför vi tillväxtinriktade affärsutvecklingsprojekt för främst IKT-baserade tjänster och produkter i samarbete med företag och offentliga aktörer i vår omgivning.

Inom BTH Business Lab arbetar vi med uppsökande verksamhet, rådgivning och olika former av utbildningsinsatser gentemot studenter och forskare.

 

Arbetsuppgifter

Projektledarens uppgifter är främst kopplade till verksamhetsgrenen BTH Business Lab och innefattar insatser för att påverka attityder avseende entreprenörskap, innovation och kommersialisering hos forskare, lärare och studenter. Vidare innefattas rådgivning, stöd och coachning av nämnda grupper i arbetet med utvecklingen av deras idéer för kommersialisering. Utveckling av, och medverkan i olika former av utbildningsinsatser inom området ingår också bland arbetsuppgifterna.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med högskolans sektioner inbegripet lärare, studenter samt forskare likväl som goda kontakter med näringsliv och omgivande nätverk i innovationssystemet.

 

Önskvärda kvalifikationer

Vi utgår från att Du har en grundläggande ekonomisk eller samhällsvetenskaplig högskoleutbildning gärna med inriktning mot ledarskap, affärsutveckling eller organisation. Vidare vill vi att Du har erfarenhet av attitydpåverkande arbete speciellt med koppling till entreprenörskap, kreativitet och innovationer. Undervisningserfarenhet inom nämnda områden är önskvärd. 

Dokumenterad, praktisk erfarenhet och kunskap rörande projektledning, coachning i grupp eller individuellt, samt affärs- och verksamhetsutveckling ser vi som en merit. Samma sak gäller erfarenhet av att starta upp och driva egen verksamhet.

Då mycket av arbetet sker gentemot studenter och personal inom högskolan är det viktigt att Du tidigare har verkat inom denna sektor.

Omfattning: 100 %

Tillträde: Snarast

Varaktighet: Tillsvidare

 

För mer information:

Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Nilsson tel. 0708-390 687. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.


Ansökan

Sök jobbet via www.offentligajobb.se

 

Ansökan senast 2009-10-27

 

Ange referensnummer

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

 

Om Du kommer ifråga för anställning begär vi komplettering enligt nedanstående:

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och övriga handlingar som Du önskar åberopa

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|