Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i fysisk planering

Diarienummer: 04321

Sista ansökningsdag: 06/18/2004

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: TKS

Kontaktperson: Eva Öresjö

Tjänsten tillsatt med: Ingrid Persson

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 10/01/2004


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och cirka 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. För mer information besök gärna vår hemsida www.bth.se

Högskolan söker

Universitetsadjunkt i fysisk planering

Vid sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, i karlskrona.

(ref.nr 04321)

ARBETSUPPGIFTER::

Den person vi söker skall kunna arbeta som kursansvarig lärare i flera av våra planeringskurser med undervisning och övningar i översiktsplanering, detaljplanering, landskapsplanering mm. Vi sätter särskilt värde på goda kunskaper i kulturmiljövård både beträffande bebyggelse och kulturlandskap.

Behörighet:

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

1.avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens,

2.genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

3.samt visat pedagogisk skicklighet

Önskvärda kvalifikationer:

Önskvärda kvalifikationer är arkitektutbildning eller motsvarande, samt bred och kvalificerad yrkeserfarenhet inom såväl privat som kommunal och statlig sektor. Vidare krävs god behärskning av svenska och engelska i tal och skrift, god pedagogisk förmåga, intresse och erfarenhet av presentationsteknik samt god organisationsförmåga.

TILLTRÄDE: Efter överenskommelse.

För mer information:

Vill Du veta mer om anställningen är Du välkommen kontakta sektionschefen Eva Öresjö, tel 0455 38 53 03 eller ämnesföreträdaren Anders Törnqvist 0455 38 53 12. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Reza Hatami (TCO), tel 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr 04321 senast den 18 juni 2004.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000, Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|