Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i Datavetenskap, med inriktning mot människa-maskin interaktion

Diarienummer: 00255

Sista ansökningsdag: 06/30/2000

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IPD

Kontaktperson: Håkan Grahn

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 08/24/2000


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3000 studenter och 350 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Institutionen för

Hösten 2000 kommer Högskolan att etablera sig i Karlshamn. Östra piren i Karlshamn kommer att bli centrum för det nya högskole-området. Hit kommer även andra verksamheter att förläggas varför vi snart kan tala om Sveriges vackrast belägna campus.

Programvaruteknik och Datavetenskap är en av högskolans största institutioner med ca 60 anställda. Institutionen har ansvar för sex utbildningsprogram med totalt ungefär 600 studenter och ger magisterexamen i datavetenskap och programvaruteknik.

Högskolan söker

med placering vid institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap i Ronneby.

Två universitetslektorer/ adjunkter i programvaruteknik

(ref.nr 00247)

Inom ämnet programvaruteknik studeras metoder och tekniker för att utveckla stora programsystem som uppfyller givna funktionella krav, såväl som kvalitetskrav såsom t ex underhållbarhet och prestanda.

Önskvärda kvalifikationer: Då ämnet är mycket industrinära ser vi gärna sökande med industrierfarenhet

Två universitetslektorer/adjunkter i datalogi

(refnr 00248)

Inom ämnet studeras analys, design och implementering av programvara, såväl teoretiska som praktiska aspekter. Speciellt intressanta områden är distribuerade system, databaser, programmering och programspråk, samt algoritmer och datastrukturer.

Universitetslektor/adjunkt i datorteknik

(refnr 00253)

Inom datorteknik studeras hur datorer är konstruerade, både själva hårdvaran och samspelet mellan hårdvara och programvara.

Önskvärda kvalifikationer: Erfarenhet av realtidssystem eller inbyggda system är meriterande.

Två universitetslektorer/adjunkter i datavetenskap med inriktning mot informationssystem

(refnr 00254)

Inom ämnet studeras olika typer av informationssystem, både hur de konstrueras och hur de passar in i en organisation. Våra utbildningar inom området har en datavetenskaplig tyngdpunkt, men med stora inslag av ekonomi.

Önskvärda kvalifikationer: Sökande med databaserfarenhet är av speciellt intresse.

Universitetslektor i datavetenskap, med inriktning mot människa-maskin interaktion

Refnr 00255)

Inom ämnet studeras interaktionen mellan människor och informationssystem. Exempel på intressanta områden är gränssnittsdesign och visualisering.

Arbetsuppgifter:

Samtliga anställningar omfattar undervisning och utvecklingsarbete främst på något av institutionens utbildningsprogram, samt institutionsadministrativt arbete. I anställningarna som universitetslektor/adjunkt finns det dessutom goda möjligheter att inom anställningen bedriva forskning.

Behörighet

För behörighet till anställning som lektor krävs avlagd doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. Behörig till anställning som adjunkt är den som har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning, samt har pedagogisk skicklighet.

Tillträde: Efter överenskommelse.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

För mer information

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Håkan Grahn, tel. 0457-385804, hakan.grahn@ipd.hk-r.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Kortfattad skriftlig redogörelse för den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten

· Högskolan har individuell lönesättning, varför löneanspråk anges i ansökan.

· Tidigaste tillträdesdag

· Samtliga handlingar i två fullständiga exemplar för anställning som adjunkt, och tre exemplar för anställning som lektor

Välkommen med din ansökan märkt med refnr senast den 30 juni 2000.

Postadress:

Registrator,

Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455 - 38 50 00

Fax: 0455 - 38 50 57

E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|