Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i pedagogik

Ledigkungörelse 06/12/2009

Diarienummer: 09355

Sista ansökningsdag: 07/06/2009

Varaktighet: 2010-02-01

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för management (MAM)

Kontaktperson: Magnus Olofsson

Tjänsten tillsatt med: Kajsa Pettersson

Antal sökande: 9

Beslutsdatum: 09/15/2009


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH  bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010 kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. Besök gärna vår webbplats www.bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i pedagogik

med placering vid sektionen för management i Ronneby Ref.nr 09355

Arbetsuppgifter:

Tjänsten innefattar undervisning/handledning, utveckling och planering av utbildningar och kurser. I befattningen ingår också medverkan i sektionens inre arbete och pedagogiska utveckling samt kunskapsuppbyggnad inom pedagogikämnet vid BTH. Undervisningen bedrivs inom ämnesområdet pedagogik med profil mot lärande, utveckling och kommunikation. Delar av undervisningen bedrivs med IT-stöd.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som adjunkt är den som

 1. har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens
 2. har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 3. har visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid:

 • Avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning i pedagogik samt gärna erfarenhet av andra samhällsvetenskapliga ämnen.
 • Erfarenheter inom områdena lärande, utveckling och kommunikation.
 • Erfarenhet av IT-baserad distansundervisning.
 • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet då innehavaren förutsätts fungera väl gentemot både lärar- och studentgrupper.

Omfattning:

100 %

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Varaktighet:

T.o.m. 2010-02-01

För mer information:

Vill Du veta mer om anställningen är Du välkommen sektionschef Magnus Olofsson, 0732-305766, magnus.olofsson@bth.se  Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-38 54 40.

Ansökan ska innehålla

 • - Styrkt meritsammanställning
 • - Kopior av betyg och examensbevis
 • - Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan
 • - Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 6 juli 2009. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
|