Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet

Ledigkungörelse 10/24/2011

Diarienummer: PERS 422-0148-2011

Sista ansökningsdag: 11/14/2011

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM)

Kontaktperson: Conny Johansson

Tjänsten tillsatt med: Ewa Osekowska

Antal sökande: 6

Beslutsdatum: 02/10/2012


Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot datasäkerhet till BTH, Blekinge Tekniska Högskola                                           

med för närvarande placering vid sektionen för datavetenskap och kommunikation i Karlskrona. Diarienr PERS 422-0148-2011. 

Arbetsuppgifter

Projektet består av prototyputveckling av en anomalibaserad detector för maritime övervakning. För att garantera våra vattens säkerhet så övervakar myndigheter såsom kustbevakningen våra vatten efter tecken på hot som smuggling, piratverksamhet, olyckor (kollisioner, sänkningar) eller oljespill. Problemet som operatörerna ställs inför är den mycket stora mängd data från övervakningssensorerna som måste behandlas.  

Projektet syftar till att applicera anomalidetektion för att hjälpa operatören genom att peka ut potentiellt problematiska situationer som måste utredas ytterligare genom att tillämpa t ex informationsvisualisering. Projektpartnerna är BTH, EC-gruppen och Consoden AB. 

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Då en del av kontakterna med projektparterna sker på svenska krävs att den sökande är svensktalande eller har gått kurser i svenska motsvarande en termins högskolestudier. Sökanden förutsätts ha en master i datavetenskap eller angränsande områden. Det är önskvärt att sökanden har läst kurser inom datasäkerhet, datastrukturer och algoritmer, signalbehandling, elektronik samt matematik.

Tillträde

Snarast. 

Omfattning

100 %. 

Lön

För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Ansökan senast

2011-11-14. 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. BTH välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar. 

Ansökan ska innehålla

-          Uppgift om tidigaste tillträdesdag

-          Styrkt meritsammanställning

-          Kopior av betyg och examensbevis

-          Samtliga handlingar bifogas i två exemplar  


Ange diarienummer

PERS 422-0148-2011 

Skicka ansökan till

Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-38 50 00.  E-post: diarium@bth.se 

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta universitetslektor Bengt Carlsson, tel. 0455-38 58 13, bengt.carlsson@bth.se eller sektionschef Conny Johansson, te. 0455- 38 58 24, conny.johansson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola

är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.  

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena ”IT med tillämpningar” och ”Planering och management”. 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet. 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet. 

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. 

Besök oss gärna på www.bth.se 

Välkommen med din ansökan

 

                            

Redigera
|