Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Amanuenser i samhällsvetenskap

Diarienummer: 07529

Sista ansökningsdag: 04/30/2007

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser:

Sektion/enhet: Sektionen för management (MAM)

Kontaktperson: Anders Nilsson

Tjänsten tillsatt med: Rebecca Kronkvist

Antal sökande:

Beslutsdatum: 08/20/2007


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

Högskolan söker
AMANUENSER I SAMHÄLLSVETENSKAP, 25-50 %

med placering vid Sektionen för management i Ronneby t.o.m. 100630. Fr.o.m. 100701 med placering vid Sektionen för management i Karlskrona.

(ref nr 07529)

ARBETSUPPGIFTER:

I anställningen ingår framförallt studentservice, sektionsadministrativt arbete samt assistans till lärarna inom sociologi, pedagogik och psykologi.

Behörighet:

För behörighet till anställning som amanuens krävs att den sökande är antagen till grundläggande högskoleutbildning.

Önskvärda kvalifikationer:

Minst två års studier vid Blekinge Tekniska Högskola, helst inom samhällsvetarprogrammet.

TILLTRÄDE: Senast den 15 augusti 2007.

Förordnande:

Förordnande sker på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Anställningen skall fullgöras parallellt med studier vid BTH.

Lön:

Högskolan tillämpar en enhetlig lönetrappa för amanuenser.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta Anders Nilsson, tel 0457-385603. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Ansökan ska innehålla

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Styrkt meritsammanställning
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 30 april 2007. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|