Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Bibliotekarie, vikariat

Diarienummer: 03658

Sista ansökningsdag: 10/06/2003

Varaktighet: tom 2004-09-30

Omfattning: 50%

Antal platser:

Sektion/enhet: Biblioteket (BIB)

Kontaktperson: Annika Annemark

Tjänsten tillsatt med: Karin Funestad

Antal sökande: 2

Beslutsdatum: 12/01/2003


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar cirka 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Bibliotekarie 50 % (vikariat)

med primär placering vid biblioteksenheten i Karlshamn

(ref.nr 03658 )

Arbetsuppgifter:

I anställningen ingår bl a följande arbetsuppgifter:

· Biblioteksarbetsuppgifter

· Informationstjänst

· Viss undervisning och handledning i informationssökning

Önskvärda kvalifikationer:

Du skall ha bibliotekarieexamen, vana vid arbete med informationstjänst samt erfarenhet av demonstrationer och viss undervisning.

Du bör ha god samarbetsförmåga och väl utvecklad servicekänsla. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillträde:

Snarast

Varaktighet:

Tom 2004-05-31

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta bibliotekschef Annika Annemark, tfn 0455-385105. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 6 oktober 2003.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000, Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|