Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor i programvaruteknik

Diarienummer: 03261

Sista ansökningsdag: 12/29/2003

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IPD

Kontaktperson: Michael Mattsson

Tjänsten tillsatt med: Mikael Svahnberg

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 05/01/2004


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar 5000 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. För mer information besök gärna vår hemsida www.bth.se

Högskolan söker

Universitetslektor i programvaruteknik

Vid Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap i Ronneby

(ref nr 03261)

Ämnet Programvaruteknik behandlar tekniker, metoder och processer för utveckling av komplexa programvarusystem med speciell tonvikt på industriell storskalig programvaruutveckling. Ämnet omfattar tillämpning av ett systematiskt, disciplinerat och kvantifierbart angreppssätt för utveckling, drift och underhåll av programvarusystem. Ämnet inkluderar delområden som kravhantering, verifiering och validering, processförbättring, programvarukvalitet, programvaruarkitektur samt mått och modeller för programvaruutveckling. Empiriska forskningsmetoder är centrala inom området för att studera samband mellan olika storheter.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning och utvecklingsarbete främst på något av institutionens utbildningsprogram, samt institutionsadministrativt arbete. Viss forskning kan ingå i anställningen.

Behörighet:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

1. avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt

3. visat pedagogisk skicklighet

Vid tillsättningen skall lika vikt fästas vid sökandens vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Michael Mattsson , tfn 0457-385810. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet), tfn 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i tre exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Anvisningar för utformande av ansökan till tjänst som universitetslektor finner du på www.bth.se/jobb, alternativt kontakta personalavdelningen tfn 0455-385068.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 29 december 2003.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|