Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i pedagogik

Ledigkungörelse 07/23/2010

Diarienummer: 421-0887-2010

Sista ansökningsdag: 08/23/2010

Varaktighet: 2010-09-15--2011-01-31

Omfattning: 75 % med möjlighet till utökning

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för management (MAM)

Kontaktperson: Erik Lindström

Tjänsten tillsatt med: Eva Fredriksson

Antal sökande: 14

Beslutsdatum: 10/20/2010


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

 

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

 

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

 

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

 

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

 

Besök oss gärna på www.bth.se 

 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i pedagogik

med placering vid sektionen för management i Karlskrona

 

(Diarienr 421-0887-2010)

Arbetsuppgifter:

Tjänsten innefattar undervisning/handledning, utveckling och planering av utbildningar och kurser. I befattningen ingår också medverkan i sektionens inre arbete och pedagogiska utveckling samt kunskapsuppbyggnad inom pedagogikämnet vid BTH. Undervisningen bedrivs inom ämnesområdet pedagogik med profil mot lärande, utveckling och kommunikation. Delar av undervisningen bedrivs med IT-stöd.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som

  1. har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens
  2. har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
  3. har visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa

Speciell vikt läggs vid:

  • Avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning i pedagogik samt gärna erfarenhet av andra samhällsvetenskapliga ämnen.
  • Erfarenheter inom områdena lärande, utveckling och förändring i organisationer.
  • Erfarenhet av IT-baserad distansundervisning.
  • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet då innehavaren förutsätts fungera väl gentemot både lärar- och studentgrupper.

Varaktighet:

2010-09-15—2011-01-31

Omfattning:

75%  med möjlighet till utökning.

För mer information:

Vill Du veta mer om anställningen är Du välkommen kontakta Erik Lindström, 0455-385383, erik.lindstrom@bth.se   Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

 

Ansökan

Sök jobbet via www.offentligajobb.se

 

Ansökan senast 2010-08-23

 

Ange referensnummer

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

 

Om Du kommer ifråga för anställning begär vi komplettering enligt nedanstående:

Uppgift om tidigaste tillträdesdag

-  Styrkt meritsammanställning

-  Kopior av betyg och övriga handlingar som Du önskar åberopa

-  Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

-  Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000.

 

Redigera
|