Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i medieteknik

Ledigkungörelse 07/03/2008

Diarienummer: 08351

Sista ansökningsdag: 10/06/2008

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: TKS

Kontaktperson: Peter Ekdahl

Tjänsten tillsatt med: Anders Falk Bjerstedt

Antal sökande: 7

Beslutsdatum: 02/26/2009


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Besök gärna vår webbplats www.bth.se. Forskningen sker i samverkan med näringslivet och andra forskare internationellt.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i medieteknik

Med placering vid Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad i Karlshamn

(ref.nr 08351)

 

Arbetsbeskrivning:

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet digital spelutveckling med inriktning mot speldesign.

 

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt har visat pedagogisk skicklighet.

 

Bedömingsgrunder samt avvägningen mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid:

 

  • Erfarenhet av design av digitala spelsystem
  • Erfarenhet av analys av digitala spelsystem
  • Erfarenhet av gränsöverskridande genrer och former av spel
  • Erfarenhet av pedagogisk skicklighet inom speldesignområdet
  • Erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning, utvecklingsarbete mellan ämnen inom digital medieteknik och estetiska ämnen
  • Erfarenhet av tekniska och estetiska gestaltande processer inom pedagogisk verksamhet
  • Erfarenhet av kvalificerad processhandledning av studenter
  • god kännedom om och nätverk inom den digitala mediebranschen
  • god kännedom om och nätverk inom utbildning, utveckling och forskning inom kunskapsområdet
  • god samarbetsförmåga.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

 

Anställningsform:

Tillsvidare.

 

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta studierektor Peter Ekdahl 0457-385909, sektionschef Katarina Olsson 0455-385324.

 

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och  Monika Nilsson (TCO) tel 04385440

 

Anvisningar för utformande av ansökan till tjänst som universitetsadjunkt finner du på www.bth.se/jobb, alternativt kontakta personalavdelningen tfn 0455-385069.


I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr 08351 senast 2008-10-06.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000, Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|