Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetsadjunkt i medieteknik

Ledigkungörelse 11/16/2009

Diarienummer: 09347

Sista ansökningsdag: 12/07/2009

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för planering och mediedesign (DSN)

Kontaktperson: Peter Ekdahl

Tjänsten tillsatt med: Jonas Svegland

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 04/19/2010


 Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010 kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. Besök gärna vår webbplats www.bth.se 

Blekinge Tekniska Högskola söker

Universitetsadjunkt i medieteknik

med placering vid sektionen för planering och mediedesign i Karlshamn.

Ref.nr 09347

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete med inriktning mot spelteknik.


Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som

 1. har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens
 2. har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 3. har visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först):

 • Erfarenhet av gränsöverskridande genrer och former av spel
 • Erfarenhet av pedagogisk skicklighet inom spelteknik
 • Erfarenhet av spelproduktion i team
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning och utvecklingsarbete mellan ämnen inom digital medieteknik och estetiska ämnen
 • Erfarenhet av tekniska och estetiska gestaltande processer inom pedagogisk verksamhet
 • Erfarenhet av kvalificerad processhandledning av studenter
 • Dokumenterad erfarenhet av 3D-API och grafikmotorer, motsvarande Renderware
 • Dokumenterad erfarenhet av utveckling av mobila plattformar
 • God kännedom om och nätverk inom den digitala mediebranschen
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

Tjänstgöringsomfattning

100 %

Tillträde

Efter överenskommelse

Varaktighet

Tillsvidare

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta studierektor Peter Ekdahl tel 0733-80 01 23, peter.ekdahl@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Anvisningar för utformande av ansökan till tjänst som universitetsadjunkt finner du på www.bth.se/jobb, alternativt kontakta personalavdelningen tfn 0455-38 50 66.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 7 december 2009.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-38 50 00. Fax: 0455-38 50 57. E-post: diarium@bth.se


 

Redigera
|