Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Professor i fysisk planering

Ledigkungörelse 03/14/2008

Diarienummer: 08107

Sista ansökningsdag: 05/16/2008

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Antal platser: 1

Sektion/enhet: TKS

Kontaktperson: Anders Törnqvist

Tjänsten tillsatt med: Abdellah Abarkan

Antal sökande: 3

Beslutsdatum: 01/07/2009


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle. Besök gärna vår webbplats www.bth.se. Forskningen sker i samverkan med näringslivet och andra forskare internationellt.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Professor i fysisk planering

med placering vid sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad
refnr 08107


Arbetsuppgifter:

Tjänsten som professor innebär att som ämnesföreträdare leda och utveckla grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnet fysisk planering. Detta görs i samarbete med professorskolleger inom t.ex. miljövetenskap, samhällsvetenskap samt i konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön.

Masterprogrammet i fysisk planering är en professionsutbildning. Undervisningen i fysisk planering sker i projektform. I konkreta planeringsuppgifter hämtade från kommuner av olika storlek tränas studenterna att hantera komplexa planeringsproblem och utforma förslag på strukturering och gestaltning av den fysiska miljön. Utbildningen är baserad på flerdisciplinär vetenskaplig kunskap och professionellt kunnande på planeringsområdet.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som professor är den som har visat vetenskaplig såväl som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan dessa:
Sökande av tjänsten bör vara arkitekt, fysisk planerare eller motsvarande. Meriterande är i prioriterande ordning:
1. Forskning och ledande av forskning av betydelse för professionsutövning inom fysisk planering.
2. Professionell erfarenhet av fysisk planering i ledande befattning.
3. Erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildningar.

Tillträde:

Efter överenskommelse.

För mer information:

Vill Du veta mer om anställningen är Du välkommen kontakta sektionschef Katarina Olsson, tel. 0455-385324, Anders Törnqvist, tel 0455-385312. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385068.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 16 maj 2008.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|