Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två universitetsadjunkter i omvårdnad

Ledigkungörelse 11/15/2010

Diarienummer: Diarienr 421-1222-2010

Sista ansökningsdag: 12/06/2010

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: Heltid

Antal platser: Två

Sektion/enhet: Sektionen för hälsa (HAL)

Kontaktperson: Louise Stjernberg

Tjänsten tillsatt med: Ewa Andersson, Amanda Hellström

Antal sökande: 8

Beslutsdatum: 12/22/2010


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se.

Blekinge Tekniska Högskola söker

Två universitetsadjunkter i omvårdnad

med placering vid Sektionen för hälsa

(Diarienr 421-1222-2010) 

Arbetsuppgifter:

I anställningen ingår främst undervisning inom sjuksköterskeprogrammet och i fristående kurser på grundnivå. Vid undervisningen i sjuksköterskeprogrammet används problembaserat lärande (PBL). Vidare ingår föreläsningar, handledning, medverkan i och ansvar för seminarier och examinationer samt kontinuerlig pedagogisk-, ämnes- och kursutveckling. Därutöver omfattar anställningen samverkan med företrädare för professionsområdet och det omgivande samhället. Vissa administrativa uppgifter förekommer. Undervisning kan ske på engelska. 

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som adjunkt är den som

 1. har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande kompetens
 2. har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 3. har visat pedagogisk skicklighet

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna:

 

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först):

 

 • Magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap och intresserad av att forska för att på sikt disputera
 • Avlagd sjuksköterskexamen
 • Tidigare undervisningserfarenhet
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Deltagit i eller genomfört utvecklingsarbete eller forskning inom omvårdnad/ vårdvetenskap
 • Medverkan i genomförande av, och uppvisad pedagogisk skicklighet i, problembaserad/problemorienterad undervisning
 • Erfarenhet av och intresse för att integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning
 • Kompetens att undervisa på engelska 

Omfattning:

100 %. 

Varaktighet:

Tills vidare 

Tillträde:

Efter överenskommelse. 

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta chefen vid

Sektionen för hälsa Louise Stjernberg, tel 0455-385452, louise.stjernberg@bth.se

eller avd. chef Marianne Lagerholm, tel 0455-385414, marianne.lagerholm@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

 

 

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385068.

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

 

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 6 december 2010. Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

 

 

 

Redigera
|