Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Univeristetsadjunkt i konstruktion och produktion

Diarienummer: 00312

Sista ansökningsdag: 03/14/2000

Varaktighet: tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IMA

Kontaktperson: Stefan Östholm

Tjänsten tillsatt med:

Antal sökande:

Beslutsdatum:


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3000 studenter och 350 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. .För mer information

Högskolan söker

Universitetsadjunkt i konstruktion och produktion

(ref nr 00312)

Arbetsuppgifter: I tjänsten ingår undervisning inom produktutveckling/konstruktion på kurser inom institutionens program, institutionsadministrativt arbete.

Möjlighet finns att deltaga i forsknings- och utvecklingsprojekt i

nära samarbete med företag.

Behörighet: För behörighet till tjänst som universitetsadjunkt inom konstruktion och produktion krävs Civilingenjörsexamen eller Master of Science inom maskinteknik.

Erfarenhet från bearbetningsteknik och tillverkningssystem är meriterande.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Tjänst: Adjunkttjänst inom konstruktion och produktion, 100%, tillsvidare.

Lön: Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan.

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

För mer information: Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Prefekten vid Institutionen för Maskinteknik, Stefan Östholm tfn 0455-385519 stefan.ostholm@ima.hk-r.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· Högskolan har individuell lönesättning, varför löneanspråk anges i ansökan.

· Tidigaste tillträdesdag

· Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

Välkommen med din ansökan märkt med refnr 00312 senast den 14 mars 2000

Postadress:

Registrator,

Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455 - 38 50 00

Fax: 0455 - 38 50 57

E-post: registrator@for.hk-r.se

Redigera
|