Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två doktorander i vårdvetenskap

Ledigkungörelse 12/07/2007

Diarienummer: 07491

Sista ansökningsdag: 02/04/2008

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Sektionen för hälsa (HAL)

Kontaktperson: Ylva Hellström

Tjänsten tillsatt med: Ewa Andersson

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 03/10/2010


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

Högskolan söker

Två doktoranderi vårdvetenskap

med placering vid Sektionen för Hälsa

Refnr 07491

 

Allmänt

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, arbete i sektionens forskningsprojekt samt undervisning inom sektionens verksamhetsområde och/eller gemensamt arbete inom sektionen. Vid BTH pågår en uppbyggnad av forskning inom Hälsoteknik. I linje med denna vill Sektionen för hälsa förstärka forskningen inom Vårdvetenskap.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande har magisterexamen och är, eller blir antagen till forskarutbildning.

Önskvärda kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i Vårdvetenskap. Det är önskvärt att sökandes forskningsinriktning ligger inom området Hälsa och välbefinnande, Hälsa och informationsteknologi eller inom området Evidensbaserad vård/kliniskt beslutsfattande.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta chefen vid Sektionen för hälsa Ylva Hellström, tel 0455-385415, ylva.hellstrom@bth.se eller universitetslektor Ania Willman, tel, 0733-96 34 31, ania.willman@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.


Ansökan ska innehålla

  • Uppgift om tidigaste tillträdesdag
  • Styrkt meritsammanställning
  • Kopior av betyg och examensbevis
  • Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast 4 februari 2008.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

Redigera
|