Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand inom multisensorsystem/PhD student position in Multi Sensor Systems

Ledigkungörelse 05/25/2010

Diarienummer: Diarienr 422-0426-2010

Sista ansökningsdag: 08/02/2010

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Sven Johansson

Tjänsten tillsatt med: Avbruten tjänst enligt beslut F446/10

Antal sökande:

Beslutsdatum: 09/23/2010


 

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010 kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. Besök gärna vår webbplats www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand inom multisensorsystem

med placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap i Karlskrona.

(Diarienr 422-0426-2010)

For an English version of this advertisement, see below.

Forskningsprojektet behandlar intelligenta mätsystem, en del av Intelligent Vision Agent System, som samlar in data för rekonstruering av 3D information. Projektets fokus ligger inom utveckling, design och implementering av högpresterande distribuerade autonoma mätsystem. Tillämpningsområdena är flera bl.a. inom hälso- och sjukvården, säkerhets- och övervakningsområdet samt även inom reglerteknik. Projektet täcker flera ingenjörsområden så som mätteknik, sensorteknik, signal- och bildbehandling samt datorseende. Forskningsmetoderna är baserade på teoretisk modellering, simuleringar och fysiska experiment.

Allmänt

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, undervisning inom avdelningens verksamhetsområde och/eller gemensamt avdelningsarbete.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Kvalifikationer

Civilingenjörsexamen, teknologie magister- eller masterexamen inom något av områdena elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Meriterande är kunskaper inom signalanalys, mätteknik, sensorsystem och bildbehandling.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön

För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta professor Wlodek Kulesza, tel. 0702-375675, wlodek.kulesza@bth.se, eller avdelningschef Sven Johansson, tel. 0457-385710, sven.johansson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel. 0457-385440.

Ansökan ska innehålla

-          Uppgift om tidigaste tillträdesdag

-          Styrkt meritsammanställning

-          Kopior av betyg och examensbevis

-          Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast den 2 augusti 2010.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PhD student position in Multi Sensor Systems

with placement at the School of Engineering in Karlskrona.

(Registration Number 422-0426-2010)

The research project deals with an intelligent measurement system, a part of Intelligent Vision Agent System, which gathers data in order to reconstruct 3D information. The project focuses on development, design and implementation of a high-performance autonomous distributed information system. The results can be applies in many fields especially for health and medical care, security and surveillance, but even for control. The project covers several engineering subjects such as measurement and instrumentation, sensoring, signal and image processing, and vision system. The research methods are based on theoretical modeling, simulation and particularly physical experiments.

General Information

The position refers to research studies, teaching and administration within the school's area of operation and/or common service work.

Appointment

For a PhD position it is required that the applicant will be admitted to postgraduate studies at BTH.

Qualifications

Master's degree in any of the fields of electrical engineering, engineering physics or equivalent. Knowledge of signal analysis, measurement and instrumentation, sensoring and image processing would be an advantage.

Commencement

By agreement. 

Salary

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the PhD student progresses throughout the programme.

For more information

Contact persons who can provide further information about the position:Professor Wlodek Kulesza, +46 (0)702 375675, e-mail: wlodek.kulesza@bth.se or Head of department Sven Johansson, +46 (0)457 385710, e-mail: sven.johansson@bth.se.

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)457 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)457 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se.

The application should include the following

- Date on which the candidate may start the PhD studies

- A certified CV

- Copies of certificates and diplomas

- All documents must be duplicated

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

Please submit your application, marked with a registration Number by August 2nd, 2010 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona. Telephone +46 (0)455-385000. Fax +46 (0)455-385057. E-mail: diarium@bth.se.

 

Redigera
|