Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Doktorand inom telekommunikation och radionavigering/PhD student position in Telecommunications and Radionavigation

Ledigkungörelse 03/23/2010

Diarienummer: Diarienr 422-0219-2010

Sista ansökningsdag: 04/13/2010

Varaktighet:

Omfattning: Heltid

Antal platser: 1

Sektion/enhet: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontaktperson: Abbas Mohammed

Tjänsten tillsatt med: Avbruten tjänst enligt beslut F447/10

Antal sökande:

Beslutsdatum: 09/23/2010


 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor och har som målsättning att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH  bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010 kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola. Besök gärna vår webbplats www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola söker

Doktorand inom telekommunikation och radionavigering

med placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap i Ronneby t o m 2010-06-30 samt med placering vid sektionen för ingenjörsvetenskap i Karlskrona fr o m 2010-07-01.

(Diarienr 422-0219-2010)

For an English version of this advertisement, see below.

Ämnet behandlar radiokanalmodellering och radiovågsutbredning för avancerade telekommunikationssystem, samt applikationer för integrerade markbundna system, höghöjdsplattformssystem och satellitsystem. Kunskap inom MIMO, LTE och WiMAX är att rekommendera. Examensarbeten och publikationer inom ämnesområdet är meriterande.   

Allmänt

I doktorandanställningen ingår forskarstudier, undervisning inom avdelningens verksamhetsområde och/eller gemensamt avdelningsarbete.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Kvalifikationer

Civilingenjörsexamen, teknologie magister- eller masterexamen inom något av områdena elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön

För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

För mer information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Prof. Abbas Mohammed, tel 0457-385730, abbas.mohammed@bth.se, eller avdelningschef Sven Johansson, tel 0457-385710, sven.johansson@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0457-385440.

Ansökan ska innehålla

-          Uppgift om tidigaste tillträdesdag

-          Styrkt meritsammanställning

-          Kopior av betyg och examensbevis

-          Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienr senast den 13 april 2010.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PhD student position in Telecommunications and Radionavigation

with placement at the School of Engineering in Ronneby until 2010-06-30 and with placement in Karlskrona from 2010-07-01.

(Registration No 422-0219-2010)

The subject deals with channel modeling and propagation studies for advance communication systems, and applications for integrated terrestrial, High Altitude Platforms and Satellite Systems. Knowledge of MIMO, LTE and WiMAX technologies is recommended. Master Thesis work and publications within the subject field would be a definite advantage.

General Information

The position refers to research studies, teaching and administration within the school's area of operation and/or common service work.

Appointment

For a PhD position it is required that the applicant will be admitted to postgraduate studies at BTH.

Qualifications

Master's degree in any of the fields of electrical engineering, engineering physics or equivalent.

Commencement

By agreement.

Salary

For PhD students at BTH a standard salary scale is applied, which means that the salary is adjusted upwards as the PhD student progresses throughout the programme.

For more information

Contact persons who can provide further information about the position:

Professor Abbas Mohammed, +46 (0)457 385730, e-mail: abbas.mohammed@bth.se  or Head of department Sven Johansson, +46 (0)457 385710, e-mail: sven.johansson@bth.se.

Union Representatives are Mikael Åsman (SACO) +46 (0)457 385720, e-mail: mikael.asman@bth.se, and Monika Nilsson (TCO) +46 (0)457 385440, e-mail: monika.nilsson@bth.se.

The application should include the following

- Date on which the candidate may start the PhD studies

- A certified CV

- Copies of certificates and diplomas

- All documents must be duplicated

In its work, BTH needs the experience of both women and men and applications are welcomed from both genders for all positions.

Please submit your application, marked with a registration number, by April 13th, 2010 at the latest. Applications should be sent to: The Registrar, Blekinge Tekniska Högskola, SE-371 79 Karlskrona. Telephone +46 (0)455-385000. Fax +46 (0)455-385057. E-mail: diarium@bth.se.

 

 

 

Redigera
|