Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Projektledare

Diarienummer: 02655

Sista ansökningsdag: 10/10/2002

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: EXR

Kontaktperson: Per-Olof Svensson

Tjänsten tillsatt med: Per-Olof Ahlström

Antal sökande: 16

Beslutsdatum: 11/05/2002


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 450 anställda och drygt 3000 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Projektledare,

(ref nr 02655)

för Blekinge Tekniska Högskolas samverkansprojekt Entreprenörtorget

Entreprenörtorget är ett samarbetsprojekt mellan BTH, Teknopol AB, Länsstyrelsen och EU Mål 2 Södra. Projektet har som mål att stimulera och stödja nyföretagande bland BTH:s studenter och forskare. Projektet administreras av BTH.

Teknopol AB och Blekinge Tekniska Högskola, Enheten för externa relationer - länken mellan forskning och näringsliv

Teknopol AB och Enheten för externa relationer utvecklar kontakter mellan forskning och näringsliv i södra Sverige. Genom projektet Kunskapsbron kan företag få tillgång till rätt forskarkontakter för sin produktutveckling. Forskningsbaserade företag kan få service från Teknopol i frågor som gäller affärsplaner, riskkapital och chefsutveckling. Forskare kan få hjälp med patent / licenser och sökning av samarbetspartners för kommersialisering av innovationer. Teknopols EU-service kan utnyttjas av företag som söker lämpliga samar-

betspartners inom EU.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stimulera och hjälpa studenter och forskare att utveckla idéer till nya företag, samt utveckling av befintliga. Denna verksamhet syftar till att utveckla länets näringsliv med högteknologiskt företagande. Verksamheten ska stimulera till

ökat projektsamarbete genom bl a examensarbeten, industridoktorander, kontaktforskare etc samt stödja högskoleanknutna företagsbildningar. Du blir anställd vid Blekinge Tekniska Högskola, Enheten för externa relationer, men arbetet kommer i viss utsträckning att vara förlagt ute i länet.

Målet är att vidareutveckla affärsidéer och produkter som främjar företagens och regionens långsiktiga utveckling och konkurrenskraft.

Önskvärda kvalifikationer

Du skall ha erfarenhet från nyföretagande i näringslivet samt ha en lämplig grundutbildning på högskolenivå som t ex ekonom eller jurist.

Du ska kunna driva projekt och kunna kommunicera med företagare, myndighetspersoner, studenter och forskare.

Du bör vara kreativ, initiativrik och uthållig samt kunna arbeta självständigt och fatta egna

beslut.

Varaktighet: tills vidare, dock längst t o m 2003-12-31

Upplysningar lämnas av: Chef Näringslivsservice Per-Olof Svensson, 0455-385203. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Reza Hatami (Lärarförbundet)), tel 0455-385444.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med ref.nr senast den 10 oktober 2002.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|