Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Chef för sektionen för informations- och kommunikationsteknologi

Ledigkungörelse 10/30/2008

Diarienummer: 08677

Sista ansökningsdag: 12/01/2008

Varaktighet: Tillsvidare

Omfattning: 100

Antal platser: 1

Sektion/enhet: TEK

Kontaktperson: Ursula Hass

Tjänsten tillsatt med: Conny Johansson

Antal sökande:

Beslutsdatum: 03/05/2009


Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges mest profilerade högskolor där tillämpad och hållbar utveckling står i fokus. Högskolan har en unik kombination av teknik och andra områden som ekonomi, hälsa och vård, humaniora och samhällsvetenskap. BTH  bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anställda. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle, både avseende forskning och utbildning på såväl regional, nationell och internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010  kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

 

Blekinge Tekniska Högskola söker en ny chef för sektionen för informations- och kommunikationsteknologi 

För mer information om tjänsten var vänlig gå in via länken nedan.

 Ladda ner en beskrivning av tjänsten (pdf-dokument)

Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 (pdf-dokument)

Organisationsplan och beslutsordning (pdf-dokument)

 

Sektionen för informations- och kommunikationsteknologi (PTI) är ett arbetnamn. Avdelningarna har fokus på utvecklingen av system för kommunikation.  Här finns forskning och utbildning inom datavetenskap, programvaruteknik, IT-säkerhet och upplevelsekvalitet. Verksamhetens industriella relevans är prioriterad.

 För mer information om de olika avdelningarna var vänlig gå in och läs via länkarna nedan.

Avdelningen för programvarusystem

Avdelningen för telekommunikationssystem

Avdelningen för interaktion och systemdesign

 

Ansökan görs till

Blekinge Tekniska Högskola
Registrator
371 79 Karlskrona

eller till:

diarium@bth.se

Ansökan ska vara BTH tillhanda senast den 1 december 2008.

Redigera
|