Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Universitetslektor/adjunkt i företagsekonomi med inriktning mot management och IT

Diarienummer: 01334

Sista ansökningsdag: 06/11/2001

Varaktighet: Tills vidare

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: IEM

Kontaktperson: Anders Hederstierna

Tjänsten tillsatt med: Tillsättning avbruten

Antal sökande: 4

Beslutsdatum: 12/20/2001


Blekinge Tekniska Högskola är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande 425 anställda och drygt 3500 helårsstudenter, vilket motsvarar 5800 registrerade studenter. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna.

Högskolan söker

Universitetslektor/adjunkt i företagsekonomi med inriktning mot management och it

Vid institutionen för ekonomi och management i Ronneby

(ref nr 01334)

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar undervisning och utvecklingsarbete. Viss forskning kan ingå i anställningen.

Behörighet:

För behörighet till anställning som lektor krävs avlagd doktorsexamen samt visad pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen skall lika vikt fästas vid sökandens vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Behörig till anställning som adjunkt är den som har avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning, samt har pedagogisk skicklighet.

Önskvärda kvalifikationer:

· Erfarenhet av forskning/undervisning inom management och IT/ informationsekonomi.

· Erfarenhet av forskning/undervisning inom området e-handel och IT-tillämpningar.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Anders Hederstierna , tfn 0457-385618. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tfn 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tfn 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

- Uppgift om tidigaste tillträdesdag

- Styrkt meritsammanställning

- Kopior av betyg och examensbevis

- Högskolan har individuell lönesättning varför löneanspråk anges i ansökan

- Samtliga handlingar bifogas i tre exemplar (lektor), två exemplar (adjunkt)

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 11 juni 2001.

Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: registrator@bth.se

Redigera
|