Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Två Universitetslektorer i vårdvetenskap

Diarienummer: 07275

Sista ansökningsdag: 02/04/2008

Varaktighet:

Omfattning: 100%

Antal platser:

Sektion/enhet: Sektionen för hälsa (HAL)

Kontaktperson: Ylva Hellström

Tjänsten tillsatt med: Tillsättningen avbruten

Antal sökande:

Beslutsdatum: 04/17/2008


Ledigkungörelse 2007-11-19

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor och bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. Lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. Hela Högskolan har fokus på Tillämpad IT och Hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. BTH startade 1989 och har drygt 7000 registrerade studenter och knappt 500 anställda. Forskning utgör en tredjedel av verksamheten. BTH har full examinationsrätt inom vetenskapsområdet teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat välutvecklat samarbete med näringsliv och samhälle.

HÖGSKOLAN SÖKER
TVÅ UNIVERSITETSLEKTORER I VÅRDVETENSKAP

med placering vid sektionen för hälsa i Karlskrona

(ref nr 07275)

Arbetsuppgifter:

I anställningen ingår undervisning både på grund- och avancerad nivå. På grundnivå förekommer undervisning främst inom sjuksköterskeprogrammet där framförallt problembaserat lärande (PBL) används. På avancerad nivå förekommer undervisning både inom specialistutbildning och fristående kurser. Vidare ingår handledning, medverkan i seminarier och examinationer. I anställningen ingår också medverkan i kontinuerlig ämnes- och kursutveckling. För att integrera och stärka forskningsanknytningen vid de kliniska utbildningsenheterna inom landstinget är tjänstgöringen delvis förlagd till den kliniska verksamheten inom slutenvård och detta utgör en viktig del av tjänsten. Forskning kan ingå i tjänsten. Viss undervisning kan ske på engelska.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

avlagd doktorsexamen inom för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt

dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet från undervisning på högskolenivå.

Bedömningsgrunder samt avvägning mellan dessa:

Speciell vikt läggs vid (viktigaste först):

Disputerad inom vårdvetenskap eller närliggande område

Legitimerad sjuksköterska

Kvalitet och bredd på undervisningsmeriter

Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom både lärar- och studerandegrupper

Klinisk förankring från berört område

TILLTRÄDE: Efter överenskommelse.

För mer information:

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta chefen vid Sektionen för hälsa Ylva Hellström, tel 0455-385415, ylva.hellstrom@bth.se eller Cecilia Fagerström, tel 0455-385445, cecilia.fagerstrom@bth.se. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Monika Nilsson (TCO), tel 0455-385440.

Instruktioner rörande utformningen av ansökan finns på www.bth.se/jobb eller kan fås från personalavdelningen, tfn 0455-385087.

Flertalet lärare vid Sektionen för hälsa är kvinnor, varför Högskolan särskilt välkomnar ansökningar från män.

 

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr senast den 4 februari 2008.
Skicka ansökan till: Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona
Telefon: 0455-385000 , Fax: 0455-385057. E-post: diarium@bth.se

Redigera
|