Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Amanuenser i Programvaruteknik

Diarienummer: 00541

Sista ansökningsdag: 06/08/2000

Varaktighet:

Omfattning:

Antal platser:

Sektion/enhet: IPD

Kontaktperson: Håkan Grahn

Tjänsten tillsatt med: Kenny Svensson, Johanna Dahl, Carl Ådahl, Jimmy Borowski, Erik Hellman

Antal sökande:

Beslutsdatum: 07/18/2000


HÖGSKOLAN I KARLSKRONA/RONNEBY är en ung högskola i dynamisk utveckling. Devisen är kvalitet och omtanke. Högskolan startade 1989 och har för närvarande drygt 3000 studenter och 350 anställda. Verksamheten är profilerad mot tillämpad IT, något som på olika sätt återspeglas i utbildning och forskning. Med detta följer också en stark betoning på aktiv utveckling av näringsliv och samhälle. Forskningsandelen är en av de högsta bland de mindre och medelstora högskolorna. Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap är en av högskolans största institutioner med ca 60 anställda. Institutionen har ansvar för sex utbildningsprogram med totalt ungefär 600 studenter och ger magisterexamen i datavetenskap och programvaruteknik.

Hösten 2000 kommer Högskolan att etablera sig i Karlshamn. Östra piren kommer att bli centrum för det nya högskoleområdet. Hit kommer även andra verksamheter att förläggas varför vi snart kan tala om ett av Sveriges vackrast belägna campus.

Högskolan söker

Amanuenser 25-50 % i informatik/adb

Ref nr 00539

Amanuenser 25-50 % inom datavetenskap med inriktning mot mda

Refnr 00540

Amanuenser 25-50 % i programvaruteknik

Refnr 00541

med placering vid institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap i Ronneby

Arbetsuppgifter:

I tjänsten ingår undervisning, medverkan i forskning samt institutionsadministrativt arbete.

Önskvärda kvalifikationer

För behörighet till anställning som amanuens krävs att den sökande är antagen till grundläggande högskoleutbildning. För refnr 00541 krävs minst 30 poäng varav minst 20 poäng inom ämnet Programvaruteknik.

Förordnande

För amanuenstjänster gäller att förordnande sker på högst ett år i taget, dock sammanlagt högst tre år. Tjänsten skall fullgöras parallellt med studier.

Tillträde

Efter överenskommelse

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.

För mer information

Vill du veta mer om anställningarna är du välkommen att kontakta prefekten vid institutionen Håkan Grahn tfn 0457-385804. När det gäller refnr 00539 kan du dessutom kontakta Ulrika Sjöström, tfn 0457-385805, refnr 00540 Yvonne Dittrich tfn 0457-385842 och refnr 00541 Caroline Johnsen, tfn 0457-385832. Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel 0457-385720 och Lis-Marie Lindquist (Lärarförbundet), tel 0455-385430.

Ansökan ska innehålla

· Styrkt meritsammanställning

· Kopior av betyg och examensbevis

· .Samtliga handlingar bifogas i två exemplar

Välkommen med din ansökan märkt med refnr senast 8 juni 2000.

Postadress:

Registrator,

Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 Karlskrona

Telefon: 0455 - 38 50 00

Fax: 0455 - 38 50 57

E-post

Redigera
|